Geroep uit die veld – Deel 5

Saul staan op die balkon van sy kamer in sy paleis. Hy kyk uit oor die hele Gíbea. Hoe kon hy; Saul, so dwaas wees om ongehoorsaam op te tree en ‘n brandoffer te bring wat hy nie mag nie. Noit sal hy Samuel se woorde vergeet nie: “Jy het dwaas gehandel, jy het die gebod van die HERE jou God wat Hy jou beveel het, nie gehou nie; want anders sou die HERE jou koningskap oor Israel vir goed bevestig het.
Maar nou sal jou koningskap nie bestaan nie. Die HERE het vir Hom ‘n man na sy hart gesoek; en die HERE het hom as vors oor sy volk aangestel, omdat jy nie gehou het wat die HERE jou beveel het nie.”

Saul het vele koningkryke selfs na sy ongehoorsaamheid verslaan, maar die Here het gesien wat Agag, die koning van Amalek, gedoen het. Daarom het Hy Samuel aangestel om met hom af te reken. Dit was in Gilgal. Samuel was saam met Saul by die wagpos. Samuel het Agag laat roep. Sy worde lui hard in Saul se ore: “Soos jou swaard vroue kinderloos gemaak het, so sal jou moeder onder die vroue kinderloos wees.” Samuel het Agag in stukke gekap voor die aangesig van die HERE. Dit was die laaste dag wat Saul vir Samuel gesien het, maar Samuel se hart was verbrokkel oor Saul en sy koningskap. Samuel het oor Saul gerou.

Samuel gaan sit onder ‘n oase in die woestyngebied. Hy is steeds verpletter oor die onlangse gebeure. Samuel hoor God se stem duidelik. So duidelik soos die nag wat Hy hom geroep het. “Hoe lank sal jy treur oor Saul, terwyl Ek hom verwerp het om koning te wees oor Israel? Vul jou horing met olie en gaan heen: Ek stuur jou na Isai, die Betlehemiet, want Ek het onder sy seuns vir My ‘n koning uitgesoek.” Samuel trek sy skoene uit. Hy buig laag vooroor. “Hoe kan ek gaan? As Saul dit hoor sal hy my doodmaak.” “Neem ‘n koei saam met jou. As hulle jou vra wat is die rede vir jou besoek, dan sê jy, jy wil ‘n offer aan My bring.” Samuel het God gehoorsaam en gedoen soos Hy vra.

Toe Samuel by Bethlehem aankom het die oudstes van die stad hom genader. “Kom u in vrede?” “Ek kom in vrede. Ek kom om ‘n offer aan die Here te bring. Kom saam en sit saam met my aan vir die offermaaltyd.” Isai en sy sewe seuns was ook daar. Samuel het hulle gesalf en die offer gaan bring. Dawid was nie onder hulle nie. Hy was rustig by sy skape in die veld.

Samuel stap in by die tentwoning van Isai. Elìab staan voor hom. Samuel sien dat hy aantreklik is, hy is lank en sterk en staan met autoriteit. God spreek met Samuel, “Ek ag hom te gering. Ek sien die mens se hart.” Samuel draai na Isai. Laat al jou seuns by my kom staan. Eers Abinàdab, toe Samma, die ander vier het ook gevolg, maar nie een was geroep as Koning nie. Isai gaan staan langs Samuel. “Is u seker dit is een van my seuns?” Samuel plaas sy hand op Isai se skouer. “Was hierdie ál jou seuns?” “My jongste is in die veld. Hy pas die skape op.” Isai wys na buite die tent. Samuel knik. “Laat hom roep. Ons mag nie an hierdie tafel sit voordat hy nie hier is nie.” Isai roep vir Samma nader. “Gaan roep vir Dawid uit die veld. Sê vir hom dit is belangrik.” Samma hardloop op sy vinnigste die veld in.

Dawid is halfpad oppad terug na die tent toe. Dit begin skemer word. Samma kom hom tegemoed. “Broer, die profeet Samuel is by ons. Jy moet vinnig kom! Dit is belangrik.” Dawid haak sy harp oor sy skouer. Sit sy slingervel in sy leersak en begin hardloop. Die skape volg hom automaties.

Dawid gaan staan by die ingang van die tent. Hy stap in. Samuel sien hom eerste raak. Dawid het ‘n rooierige gelaat, mooi oë en ‘n aantreklike voorkoms. Samuel roep hom nader. Dawid gaan staan voor Samuel. God spreek met Samuel. “Salf hom, dit is hy.”

Samuel staan op en haal die ramshoring met olie uit sy drasak. Dawid buig sy hoof voor Samuel. “Dawid, seun van Isai. Ek salf jou in die naam van ons God van Abraham, Isak en Jakob. Mag die Here se Gees kragtig in en deur jou werk om as koning van Israel te regeer.”

Al die manne kyk met vrede na die seremonie. Dawid se ma staan buite die ingang van die tent. Sy lig haar hande op na die Here. “Dawid, gesalfde van die Here. Man wat sal leef naby aan die Hart van ons God.”

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s