Liewe Graad 1 mamma. / Dear Grade 1 mum.

Teen hierdie tyd is jou handpalms seker al sweterig en jou kop maal met honderd duisende vrae.

Is my baba regtig skoolgereed? Wat van die boelies? Gaan die Juffrou ook vir my kleintjie lief wees? Hoe gaan hy/sy begin lees? Wat van die sport? Die kultuur? Redenaars? Sal hy/sy verkies word as leier?

STOOOOOOOOOOOP!!!

Liewe mamma,

Van een Graad een ‘Graduate’ aan die volgende:

Vat dit een dag op ‘n slag.

Hoewel ons mammas groot verbeeldings het en ons graag ons kindjie as een van die top presteerders wil sien, gaan dit net almal omvêr gooi as jy daardie lyfie moeg druk. Die huiswerk is nie so baie nie, chill mamma. 😉

Jy hoef nie…

Jy hoef nie aan elke moontlike aktiwiteit deel te neem nie. By ons het ouboet aspris stadig gehardloop met die atletiek, want hy hou nie van hardloop nie. 😂 Hy het deelgeneem aan Rugby en probeer vir krieket. Sou jou kind nie die span maak nie is dit ook nie die einde van die wêreld nie. Daar sal weer ‘n kans wees. Redenaars is nie verpligtend nie. Dit is goed om deel te neem, maar as jou kindjie nie wil nie, moenie hom/haar forseer nie.

Jy moet…

Jy en jou kindjie moet net elke oomblik geniet. Werk volgens wat jou kind kan hanteer. Sou huiswerk dalk een dag gemis word kan dit weer ingehaal word.

Juffrou weet die beste.

Vertrou jou kind se Juffrou. Sy is geleerd om jou kind te onderrig en het ondervinding. Probeer om nie in te meng nie. Sy weet wat jou kind nodig het en teen watter tempo jou kind kan werk. Sou sy ‘n probleem ondervind sal sy met jou praat. So bietjie waardeering vir haar harde werk sal jou vêr bring & jou kind gelukkig hou. Kinders kan wrywing sien en aanvoel.

Ontspan met die punte!

Graad een parra been is presies dit. Almal probeer hul plekkie vind en die nuwe wêreld van die groot skool leer ken. Almal se bene is maar effens wobbly. Die rapport hoef nog nie vreeslike hoë prestaties te wys nie. Dit is lekker en wonderlik om te sien hoe jou kind uitblink in Graad een al, maar wat belangrik is, is of hulle goeie maats maak en gesonde verhoudinge bou met die onderwysers. ‘n Goeie rapport is belangrik en sal jou kind bevorder na graad twee, maar moenie teveel van ‘n ophef daaroor maak nie.

Merk ALLES!

Kinders kan maar effe verstrooid wees, so merk maar alles, van klere tot ‘n uitveër duidelik.

Koop ekstra skryfbehoeftes.

Gedurende hierdie jaar het ouboet seker 5 uitveërs en skerpmakers gehad. Die kinders leen oor en weer en ruil uit en verloor alles oral. Maak maar seker dat julle ekstra weggebêre het by die huis.

Hierdie is maar net ‘n paar van my wenke. Las by onder in die kommentare as jy dalk iets het wat ek vergeet het.

Toodles!

English

By now, your palms are already sweaty and your head is spinning with hundreds of thousands of questions. Is my baby really ready for school? What about the bullies? Is the Teacher going to love my little one too? How is he / she going to start reading? What about the sport? The culture? Public Speaking? Will he / she be elected as a leader? By now, your palms are already sweaty and your head is grinding with hundreds of thousands of questions. Is my baby really ready for school? What about the bullies? Is the Miss going to love my little one too? How is he / she going to start reading? What about the sport? The culture? Public Speaking? Will he / she be elected leader? STOOOOOOOOOOOP !!! Dear mum, From one Grade one Graduate to the next: Take it one day at a time.Although our moms have big imaginations and we would like to see our child as one of the top performers, it is only going to throw everyone around if you tire that little body out. The homework is not so much, chill mum. 😉You don't have to ...You do not have to participate in every possible activity. With us, big brother ran slowly with athletics, because he does not like running. 😂 He participated in Rugby and tried for cricket. If your child does not make the team, it is not the end of the world. There will be another chance. Public speaking is not mandatory. It is good to participate, but if your child does not want to, do not force him / her.You have to...You and your child should just enjoy every moment. Work according to what your child can handle. Should homework be missed one day, it can be caught up again.Miss knows best.Trust your child's teacher. She is trained to teach your child and has experience. Try not to interfere. She knows what your child needs and at what pace your child can work. If she has a problem, she will talk to you. So little appreciation for her hard work will bring you far & keep your child happy. Children can see and feel friction.Relax with the marks!Grade one wobbly leg is exactly that. Everyone is trying to find their place and get to know the new world of the big school. Everyone's legs are slightly wobbly. The report does not yet have to show extremely high performance. It's fun and wonderful to see how your child excels in Grade One, but what matters is whether they make good friends and build healthy relationships with the teachers. A good report is important and will promote your child to grade two, but don't overdo it.Mark EVERYTHING!Children can be slightly scatterbrained, so mark everything, from clothes to an eraser clearly.Buy extra stationary.During this year, big brother probably had 5 erasers and sharpeners. The children borrow and lend over and over and exchange and lose everything everywhere. Just make sure you have extra stationary stored at home.These are just a few of my tips. Comment below if you have a tip that I left out.Toodles! 

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s