Onthou. / Remember.

Wanneer ons in die veld ons spore neer plant stap my gedagtes ‘n ander pad.

Ek wonder oor ons voor vaders en ons voor moeders. Hoe hulle die berge oorgetrek het. Weg van die bedreiging in die Kaapkolonie. Hul het hul eie pad uitgekerf. Vele geskiedskrywers kyk dalk met minagting na hulle, maar ek? Ek het die grootste respek vir hulle.

Hulle het deur die Karoo, oor die Drakensberge en deur die wilde, onbekende Zuid Afrika getrek. Dalk op daardie stadium swak ontwikkel in formele skool onderrig en wyd verspreid oor die vlaktes, maar isolasie het hul geleer om selfversorgend te wees.

Elke gesin het ‘n Bybel gehad, dus het hul geestelik ryker geword en God as hul leidsman gehad.

Ons voor moeders het langs die wa gestap of dit bestuur. Help warns uitmekaar haal oor die berge en weer aanmekaar sit. Kinders gebaar op die vlaktes en kinders grootgemaak op die vlaktes.

Ons voor vaders was hardkoppig en eie wys, maar God was hul leier en geloof hul eer.

Nou in isolasie weet ek dat ek hierdie opgesluite lewe ook sal oorkom. Ek het nie nodig om ossewa te dryf nie, maar my arms dra my gesin. My hande voed hulle en my hart leer hulle van God. Hul leidsman.

Isolasie leer ons om selfversorgend te word. Dankbaar te wees vir wat ons het. Ons kon minder gehad het.

Ek kom van ‘n lyn van sterk vroue. Trots op die deursettingsvermoë wat ek by hul geerf het.

Hierdie sal ons ook oorleef.

***

English

When we plant our tracks down in the field, my mind walks a different way.I wonder about our forefathers and our foremothers. How they moved over the mountains. Away from the threat in the Cape Colony. They carved their own path. Many historians may look at them with contempt, but me? I have the utmost respect for them.They traveled through the Karoo, across the Drakensberg and through the wild, unknown South Africa. Perhaps at that stage poorly developed in formal schooling and widely distributed across the plains, but isolation taught them to be self-sufficient.Every family had a Bible, so they became spiritually richer and had God as their leader.Our foremothers walked alongside the ox wagon or drove it. Helped the men disassemble the wagon over the mountains and put them back together. They gave birth on the plains and raised children on the plains.Our forefathers were stubborn and wise, but God was their leader and faith their honor. And if anything threatened them they moved. Independent and self-sufficient.Now in isolation I know that I will overcome this lockdown life as well. I don't need to drive a ox wagon, but my arms carry my family. My hands feed them and my heart teaches them about God. Their leader.Isolation teaches us to become self-sufficient. To be grateful for what we have. We could have had less.I come from a line of strong women. I am proud of the perseverance I inherited from them.This too shall pass. 

2 thoughts on “Onthou. / Remember.

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s