Die strop om ons nekke. / The noose around our throats.

Vandag wil ek met julle my misnoë en moedeloosheid teenoor die in ons munisipale sitplekke deel.

Ons is vandag 95 dae ingegrendel. Ons is voorgesê wat ons mag doen en wat nie. Waar ons mag en waar ons nie mag gaan nie. Wanneer ons buite mag beweeg en wanneer nie. Wat ons mag drink en wat nie. (Persoonlik is ek ‘n geheelonthouer.) Of ons mag rook of nie. (Ek rook nie.)

Hierdie tyd van inperking het ons land se regering wat reeds so magsugtig is die geleentheid gegee om die strop wat reeds om ons nekke is veel stywer te maak.

B.E.E is veel sterker gemaak en word verander na B.E.E.E. (Eintlik voor grendeltyd al…) Die verskoning is dat dit die ekonomie sal versterk… Uhmmm, as jy so sê. Want blykbaar om ander te laat boet vir dinge wat gebeur het jare voor hul gebore is, is die regte ding om te doen. Transformasie ten koste van ander se veiligheid, inkomste en gesondheid.

Nou tydens die grendeltydperk word ons stroppe self stywer getrek, want ons het ook beurtkrag en wanneer die krag af is, is ons water ook af. Daar is ‘n skedule gegee, maar die in die magstoel hou nie daarby en sit hul die krag aan en af soos dit hul pas. Die water kom eers heelwat later aan.

Die gevolg hiervan is dat hul eie mense ook ingedoen word en is hul eie mense se lewens ook omvergegooi. Jy sien, die probleem met magsugtigheid is dit maak jou selfsugtig en solank jou eie lig brand en jou eie wasmasjien kan water hê en jy kos het op jou eie tafel skeel dit jou min wat met jou eie mense gebeur.

Dit, natuurlik, veroorsaak ‘n oproer in hul eie mense en word bande gebrand in die pad, klippe gegooi en ook verwoesting van eiendom… Wanneer dit gebeur word apartheid blameer en niemand staan pa vir hul eie swak leierskap nie.

Ons krag word tot en met 4x per dag afgesit. Ons water word ook gereeld afgesit. Dit als as gevolg van die feit dat hul ons belastingbetalers se geld eenvoudig in hul eie sakke steek en weier om dit wat nog werk of onlangs gebreek het te onderhou of reg te maak.

Nou vra ek die vraag: Hoe lank nog? Hoe lank nog voor hul eie mense besef wie eintlik die moeilikheid maker is? Hoe lank moet ons nog betaal vir iets waarvan ons nie deel was nie? Hoe lank nog?

Toodles

🦋

English

Today I want to share with you my displeasure and despondency towards those in our ruling seats.We have been locked in for 95 days today. We are told what we could do and what not. Where we may and where we may not go. When we may move outside and when not. What we may drink and what not. (Personally, I am a complete retainer.) Whether we may smoke or not. (I don't smoke.)This time of restraint has given our country's government, which is already so power hungry, the opportunity to tighten the noose that is already around our necks.B.E.E is made much stronger and is changed to B.E.E.E. (Actually before lockdown though ...) The excuse is that it will strengthen the economy ... Uhmmm, if you say so. Because, apparently, letting others pay for things that happened years before they were born is the right thing to do. Transformation at the expense of others' safety, income and health.Now during the lockdown period, our nooses are tightened, because we have loadshedding and when the power is off, our water is down as well. A schedule has been given, but those in the power chair do not stick to it and turn the power on and off as it suits them. The water only comes on much later.The result is that their own people are also included in this turmoil and their own people's lives are also ruined. You see, the problem with powerhunger is that it makes you selfish and as long as your own light burns and your own washing machine can have water and you have food on your own table it doesn't matter what happens to your own people.This, of course, causes an uproar in their own people. They burn tires in the road, throw stones and also destroy property ... When this happens, apartheid is blamed and no one owns up to their own incompetent leadership.Our electricity is turned off up to 4x a day. Our water is also regularly off. This is all because of the fact that they simply put our taxpayers' money into their own pockets and refuse to maintain or fix what is still working or broken.Now I ask the question: How long? How long before their own people realize who is actually the trouble maker? How long do we still have to pay for something we were not part of? How long?Toodles🦋

10 thoughts on “Die strop om ons nekke. / The noose around our throats.

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s