Dit is wat dit is. / It is what it is.

So saam die inperkingstydperk word ons mos hier op ons kontrei ge-shed deur ons munisipaliteit… Ag en ek het al tot vervelens toe hieroor gesels. Vandag is anders, ek belowe.

Aan die begin van hierdie ligte aan en af speletjie het ek sommer maklik en vinnig moedeloos geword. Ek was woedend elke keer wat die krag afgegaan het. Selfs die kinders het hul kwaadgevoelens teenoor die munisipaliteit uitgespreek.

Toe besef ek…

Ek is ‘n Afrikaner… As iets nie werk nie vind ons ‘n ander manier en so het ek ander maniere gevind.

Ons gaan beslis nie nou ‘n kragopwekker koop nie. Buiten dat dit buitensporig duur is, is dit uitgawes wat ons nie op die vooraand van ons emmigrasie kan doen nie…

Ek het ligte gaan koop wat met batterye werk en dit oral in die huis begin neersit. Wanneer die krag afgaan het elke vertrek ‘n lig. Die kinders het ook hul eie lampies.

Ek het geleer om op kamp koffie te oorleef en hoe om kos te maak op die klein gas stofie. Kan nou amper als maak. Van ontbyt tot aandete.

So gesels ek vandag met my moeder. Sy is so sagte mens. Ons gesels so oor die familie en waar die Benders (my oupa se kant) en Erasmusse (my ouma se kant) vandaan kom. Gesels toe op die ou end oor maklik tranerig raak en so. Ek noem toe dat ek nie meer maklik huil nie. Die lewe het my eintlik bietjie hard gemaak…

Ek moes nog altyd baklei vir my plekkie in hierdie lewe. (Moet asseblief nie vir my jammer voel nie…) Dit het my gehelp my plek vol staan en geleer om nie vir als in te gee nie. Die lewe kan ‘n mens ‘n paar lelike skewe klappe gee, maar as jy nie jou man gaan staan nie gaan jy sukkel.

Kyk ek terug oor my lewe besef ek dat hierdie innerlike krag nie vanself gekom het nie. Dit het saam ‘n hele paar skewe klappe gekom, MAAR dit het sterker geword omdat ek besef het my hulp sal nooit van mense kom nie. My hulp kom NET van die Here af! Hy behou my. Hy is my porsie elke dag. Elke tree wat ek gee behoort aan Hom.

Daarom hierdie aangaling hier bo. 👆🏻

Wanneer jy in ‘n uitdagende situasie is, is die beste manier om daardeur te kom aanvaarding vir wat dit is. Geen uitdaging in hierdie lewe is vir ons te groot nie. Elke uitdaging wat ons in die gesig staar kan ons met selfversekerdheid aanpak. Waarom? Want die een wat IN my woon is sterker as die een daar buite wat my uitdaag. Greater is He that is in me than he that is in the world!

Elke uitdaging openbaar nuwe vlakke van krag in ons. Elke uitdaging laat ons besef hoe afhanklik ons van ons Vader is. Dieselfde Gees wat Jesus uit die dood uit opgewek het leef in my en in jou.

Staan op! Aanvaar die situasie vir wat dit is en beweeg aan. Om daarteen te baklei heeltyd gaan jou net moeg en moedeloos maak. Trek jou volle wapenrusting aan. Hou goeie moed! Jy kAn hierdie oorwin!

Blessings

S.

****

English

So together with the restriction period, we are being shed here on our territory by our municipality ... Oh and I have written about this to the point of boredom. Today is different, I promise.At the beginning of this light on and off game, I got discouraged easily and quickly. I was furious every time the power went off. Even the children expressed their feelings towards the municipality.Then I realized ...I'm an Afrikaner ... If something does not work we find another way and so I found other ways.We are definitely not going to buy a generator now. Apart from being excessively expensive, these are expenses we cannot do on the eve of our emigration ...I went to buy lights that work with batteries and started putting them down all over the house. When the power goes off, each room has a light. The children also have their own lamps.

I learned how to survive on camp coffee and how to cook on the small gas stove. Can now do almost anything. From breakfast to dinner.

So I chatted to my mother today. She is such a gentle person. We talked about the family and where the Benders (my grandfather's side) and Erasmus's (my grandmother's side) come from. I mention that I no longer cry easily. Life actually made me a little hard ...I have always had to fight for my place in this life. (Please do not feel sorry for me ...) It helped me stand my ground and learn not to give in to everything. Life can give one some ugly lopsided slaps, but if you do not stand your ground you will struggle.Looking back on my life, I realize that this inner strength did not come by itself. It came along with quite a few crooked slaps, BUT it got stronger because I realized my help would never come from people. My help comes ONLY from the Lord! He keeps me. He is my portion every day. Every step I take belongs to Him.Hence this quote above. 👆🏻When you are in a challenging situation, the best way to get through it is acceptance for what it is. No challenge in this life is too great for us. Every challenge we face can be tackled with confidence. Why? Because the one who lives IN me is stronger than the one out there who challenges me. Greater is He that is in me than he that is in the world!Each challenge reveals new levels of power in us. Each challenge makes us realize how dependent we are on our Father. The same Spirit that raised Jesus from the dead lives in me and in you.Stand up! Accept the situation for what it is and move on. Fighting against it all the time is only going to make you tired and discouraged. Put on your full armor. Have good courage! You can overcome this!BlessingsS.

14 thoughts on “Dit is wat dit is. / It is what it is.

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s