Die Gelofte. / The Vow.

Vandag is ‘n spesiale dag. ONS Boere volk se dag. 182 jaar nadat ons ‘n Gelofte aan die Here gemaak het dat as Hy ons vyand in ons hand sal gee ons virewig hierdie dag as ‘n Sabbat sal deurbring.

Dit is maar die afgelope 3 jaar wat ek werklik bewus geword het van vandag. Ek het in die ‘nuwe Suid-Afrika’ grootgeword en was nooit werklik bewus van die enorme belangrikheid van vandag nie. Maar, vandag het ek self besluit dat van vandag af en tot ek my kop neerlê sal ons gesin hierdie dag erken en as rus dag spandeer.

Wat het gebeur op 16 Desember 1838?

Dankie Google:

“Die Gelofte is ‘n spesiale eed wat deur Voortrekkersafgelê is voor die Slag van Bloedrivier en wat gelei het tot die viering van Geloftedag op 16 Desember1838. Dit was afgelê by Wasbankspruit (so genoem omdat die Voortrekkers daar hul wasgoed gewas het) deur Sarel Cilliers. Sedertdien word Geloftedientse en -feeste jaarliks georganiseer om die gebeure te herdenk.[1]

Ter agtergrond is dit belangrik om te noem dat die Gelofte elke dag vir sewe dae vanaf 9 Desember1838 tot en met 15 Desember 1838 afgelê is, waarna God op wonderbaarlike wyse uitkoms verleen het aan die Voortrekkers op 16 Desember 1838 tydens die Slag van Bloedrivier.

Die Gelofte

Ek het vanoggend na die diens geluister oor Ons Radio. Dit was ‘n wonderlike preek en het dit my bemoedig.

Wat het gebeur by die slag van bloedrivier?

Dankie Google:

Die Slag van Bloedrivier is op 16 Desember 1838langs die Bloedrivier in die destydse Natal, Suid-Afrika, geveg. Sowat 470 Voortrekkers, onder leiding van Andries Pretorius, het ‘n ossewalaer beskerm teen tussen 10 000 en 20 000 Zoeloe-impies. Die Zoeloekrygers, onder Koning Dingaan se regering, is aangevoer deur Dambuza (Nzobo) en Nhlela.[1]

Die Boere het die vroue en kinders in die Ossewalaer beskerm. Die ossewalaer was getrek met 64 ossewaens.

Daar was 470 Boere teenoor 10 000 / 20 000 Zoeloe impies.

Die rede vir die geveg was omdat die Zoeloes ‘n ooreenkoms wat hul met die Boere gehad het verbreek het.

Vir 7 dae lank is die Gelofte aan God afgelê. Ons Boere volk het hulself met ‘n kontrak aan God vasgemaak. Op 16 Desember 1838 het God aan hul die oorwinning gegee! 3000 Zoeloe impies het gesneuwel.

NIE EEN BOER HET GESTERF NIE!

Ons sal virewig hierdie dag herdenk en as ‘n Sabbatsdag herdenk.

Toodles!

English

(Translation)

Here we stand before the Holy God of heaven and earth to make a vow to Him, that, if He will protect us and give our enemy into our hands, we will have the day and date each year as a day of thanksgiving as a Will spend the Sabbath to His glory, and that we will build a house to His glory where it pleases Him, and that we will also tell our children that they should share with us in it for remembrance also for the generations to come. For the glory of His name will be glorified by giving Him the glory and honor of victory.
Today is a special day. OUR Boer Nation's day. 182 years after we made a Vow to the Lord that if He would give our enemy into our hands we would spend this day forever as a Sabbath.It is only in the last 3 years that I have become really aware of today. I grew up in the 'new South Africa' and was never really aware of the enormous importance of today. But, today I decided for myself that from today until I lay my head down, our family will recognize this day and spend it as a day of rest.What happened on December 16, 1838?Thanks Google:
The Vow is a special oath taken by Voortrekkers before the Battle of Blood River and which led to the celebration of Vow Day on 16 December 1838. It was taken at Wasbankspruit (so named because the Voortrekkers washed their laundry there) by Sarel Cilliers Since then, Vows and Festivals have been organized annually to commemorate the events. [1]In the background, it is important to mention that the Vow was made every day for seven days from December 9, 1838, to December 15, 1838, after which God miraculously delivered the Voortrekkers on December 16, 1838, during the Battle of Blood River. "The VowI listened to the service on Ons Radio this morning. It was a wonderful sermon and it encouraged me.What happened at the Battle of Blood River?Thanks Google:"The Battle of Blood River was fought along the Blood River in what was then Natal, South Africa, on 16 December 1838. About 470 Voortrekkers, led by Andries Pretorius, protected an oxwagon camp from between 10,000 and 20,000 Zulu impies. Zulu warriors, under King Dingaan's rule, were led by Dambuza (Nzobo) and Nhlela. [1] "The Boers protected the women and children in the Oxwagon camp. The oxwagon camp was pulled with 64 oxwagons.There were 470 Boers against 10,000 / 20,000 Zulu impies.The reason for the battle was because the Zulus had broken an agreement they had with the Boers.For 7 days the Vow was made to God. Our Boer people bound themselves to God with a contract. On December 16, 1838, God gave them the victory! 3000 Zulu impies killed.NOT ONE FARMER DIED!We will forever remember this day and commemorate it as a Sabbath day.Toodles!

One thought on “Die Gelofte. / The Vow.

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s