En die winde waai. / And the wind blows.

Vandag waai die wind erg. Vandag is my verlange ook erg.

Dit is op sulke winderige wintersdae wat ek ekstra verlang. Die afgelope week is daar al so verlange wat aan my hartsnare trek, maar ek ignoreer dit. Bêre dit in ‘n boksie waar ek dit nie hoef te face nie. Maar vandag… Vandag is daar nie meer spasie in hierdie boksie nie en verlang ek nou maar net vandag.

Wanneer die wind so waai en als duinsig en stowwerig is verlang ek vir een of ander mal rede na net voor my ouers geskei is. Ons het so rukkie in Pretoria gewoon. Eintlik in die hoofstraat amper in die middestad. Dink dit was Voortrekkerstraat. 🤔 Ek weet nie waarom juis na daardie oomblik nie, maar dit het vasgesteek.

Dan verlang ek na Nelspruit. Ek was Graad 1 toe ons daar gewoon het. My oupa was die opsigter van Hoërskool Nelspruit en ons het in ‘n woonstel onder die Volle Evangelie Kerk gewoon. Dit was lekker.

Ek verlang na die Kaap se winderige dae. Ek was so Graad 6. As die wind gewaai het, het ek vir klein boet parkie toe gevat en ons het gaan kites vlieg met sakke. Dit was lekker.

So vandag verlang en na dit. Heel week al eintlik. Dalk verlang ek na die sorgeloosheid daarvan? Dalk die idee daarvan. Dit was nie werklik sorgelose tye nie, maar die herinnering is sorgeloos, so ek sal aan dit vashou.

Ek vlieg maar saam my eie kinders kites met sakke. Ons skep nuwe en goeie en werklik sorgelose herinneringe.

Dit is waarom ons kinders het is dit nie? Om die mooi en die goed en die lekker van die lewe vir hulle ook te wys.

Dalk waai die winde binne jou vandag. Dalk het jy ‘n breuk nodig. Vat dit vir wat dit is. Voel dit en laat dit gaan en as die winde weer waai, kry ‘n spar sak, maak wol of gare vas aan die handvatsels en gooi dit in die lig. Laat die wind jou skep. Gaan saam! Onthou net! Jy is nog hier. Jy kan nog voel. Jy is nog veilig.

Mag die winde van die lewe ewig in jou guns waai.

Toodles!

English

Today the wind is blowing hard. Today, my longing is also severe.It is on such windy winter days that I long extra. For the past week, there has been so much longing that pulls at my heartstrings, but I ignore it. Store it in a box where I do not have to face it. But today ... Today there is no more space in this box and I am only longing today.When the wind is blowing like this and everything is duney and dusty, I long for some or other crazy reason to the time just before my parents divorced. We lived in Pretoria for a while. Actually in the main street almost in the city center. Think it was Voortrekker Street. 🤔 I do not know why exactly I long for that specific moment, but it stuck.Then I long for Nelspruit. I was Grade 1 when we lived there. My grandfather was the caretaker of Nelspruit High School and we lived in an apartment under the Full Gospel Church. It was nice.I long for the Cape's windy days. I was in Grade 6 when we stayed there. When the wind blew, I took my little brother to the park and we went kite flying with shopping bags. It was nice.Maybe I long for its carefreeness? Maybe the idea of it? These were not really carefree times, but the memory is carefree, so I will stick to it.I fly kites with my own kids with shopping bags. We create new and good and truly carefree memories.That's why we have kids is not it? To show them the beautiful and the good and the fun of life too.Maybe the winds are blowing inside you today. Maybe you need a break. Take it for what it is. Feel it and let it go and when the winds blow again get a shopping bag, tie wool or yarn to the handles and throw it in the air. Let the wind catch you. Go along! Just remember! You're still here. You can still feel. You're still safe.May the winds of life blow in your favor forever.Toodles!

17 thoughts on “En die winde waai. / And the wind blows.

  1. Positief sê:

    Ek hou niks van die wind nie, dit maak my depressief en as ek depressief raak, raak ek kwaad vir myself. Jou raad is goed – voel dit en laat dit gaan (soos ‘n Checkers-sak)

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s